valium heart condition valium online no prescription purchase diazepam Berkeley

tramadol overdose narcan cheap tramadol tramadol 50 mg for kidney stone

soma westlake oh soma online soma construction projects

norco mixed with tramadol tramadol 50 mg can you drive taking tramadol

kind drug valium buy valium no prescription many valium 5mg get high

how much tramadol to take for pain buy tramadol tramadol imitrex interaction

cuidado del medio ambiente definicion wikipedia order ambien remeron vs ambien

tramadol from us pharmacies tramadol 50 mg how much does tramadol cost for dogs

xanax com mx productos buy xanax lexotanil και xanax

tramadol chronic liver disease tramadol 50 mg quienes pueden tomar tramadol

:.DEW:.: WordPress Update

Pred pár minútami prebehol update na WordPress 2.0.4 na stránke sa doslova píše:

This release contains several important security fixes, so it??s highly recommended for all users. We??ve also rolled in a number of bug fixes (over 50!), so it??s a pretty solid release across the board.

Pre tých čo po anglicky nevedia je tu stručný preklad: Táto verzia obsahuje niekoľko dôležitých bezpečnostných úprav, preto je obzvlášť odporúčaná pre všetkých užívateľov. Taktiež sme sa pustili do mnohých chýb (cez 50!), takže je to pekne ?hustá? verzia.

Toľko anglick? okienko, update si môžete stiahnuť z tejto stránky

One Comment on “:.DEW:.: WordPress Update

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *