can ativan help with back pain buy ativan online can you take prozac and ativan together

buy ambien online Alaska buy ambien online ambien dosage slow release

gastroscopia con valium order valium online immune to valium

xanax withdrawal bloodshot eyes buy xanax xanax melatonin alcohol

xanax effects on blood sugar buy xanax online no prescription what does xanax do chemically

zithromax from mexico buy zithromax online zithromax in europe

how long does tramadol take to metabolize buy tramadol online mag je met tramadol autorijden

how much tramadol is equal to hydrocodone tramadol 50mg can you take tramadol and tylenol 3

vicodin and valium together buy valium online can i drink coffee on valium

xanax dosage sizes available generic xanax laboratorio xanax

Tunel pod Alpami

 Gotthard Tunnel

Gotthardský tunel je železničný tunel, ktorý sa práve buduje medzi Švajčiarskom a Talianskom. Jeho plánovaná dĺžka je 57km a spolu s prístupovými tunelmi a šachtami, je to 153km. Jedná sa o jednoznačne najdlhší železničný tunel na svete, prekonal aj najdlhší železničný tunel v Japonsku – Seikan (53,85km). Gotthardský tunel bude tvorený dvoma samostatnými tunelmi, v každom bude jedna koľaj (každý bude mať priemer 9m).
Tunel je súčasťou projektu, ktorý má názov Swiss AlpTransit, taktiež známy ako New Railway Link through the Alps – NRLA [Nová železničná trasa cez Alpy]. Súčasťou tohto projektu je aj Lotschbergský tunel, ktorého dĺžka je 34,6km. Obidva tunely boli navrhnuté, tak aby rýchlovlaky a nákladné vlaky ľahko prekonali Alpy, na čo staré tunely nestačili.
Pod dokončení sa počíta so skrátením času potrebného na cestu z Zürichu do Milána z terajších 3,5 hodiny na 2,5 hodiny.

O tuneloch
Tunely sú spojené približne každých 325m priečnymi spojovacími tunelmi. Vlaky budú môcť zmeniť tunel v dvoch staniciach, Sedrun a Faido. Tieto stanice budú obsahovať ventiláciu a budú slúžiť aj ako únikové cesty, v prípade, že by sa v tuneli stala nehoda. Momentálne sa však v Sedrune počíta s klasickou stanicou, hlavne kvôli blízkemu lyžiarskemu stredisku. Isteže by to bola zaujímavá cesta ísť z tunela 800m dlhými šachtami. Tieto šachty skrátia výstavbu tunela minimálne o päť rokov.

Technické údaje:

Dĺžka: 57km
Celková dĺžka všetkých tunelov a šachiet: 153,4km
Začiatok stavby: 1993 (prieskumné vrty), 1996 (príprava), 2003 (razenie)
Koniec stavby: 2014-2015
Kolaudácia: 2015
Celkové náklady: $ 6,428 miliardy, cca 189,626 miliardy SKK
Počet vlakov denne: 200-250
Objem vyťaženej horniny: 24 miliónov ton, 13,3 milióna m³
Počet raziacich strojov: 4 (2 severné, 2 južné)
Max. týchlosť razenia: 25-30m v kvalitnej hornine
Celková hmotnosť: 3000 ton
Celkový výkon: 5000 konských síl

Web: AlpTransit Home, aktuálny stav prác, obrázky, animácie

3 Comments on “Tunel pod Alpami

  1. Pingback: asdf.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *